Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på innsynskrav fra eInnsyn

Denne siden viser et eksempel på innsynskrav fra eInnsyn.

  1. Motta meldinger
    1. Sjekk innkommende meldinger
    2. Last ned melding
    3. Slett melding
  2. Neste steg

Motta meldinger

Sjekk innkommende meldinger

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:einnsyn:innsynskrav:ver1.0

Last ned melding

curl http://localhost:9093/api/messages/in/pop/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Slett melding

curl -XDELETE http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Neste steg