Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: eInnsyn-kvittering

Dokumenttypen eInnsyn-kvittering består av et standard business document (SBD).

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:einnsyn:xsd::einnsyn_kvittering.

Dokumenttypen sendes som respons til en publisering.

Dokumenttypen sendes alltid med prosessen urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0, uavhengig av hvilken prosess den opprinnelige publiseringen hadde.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen eInnsyn-kvittering adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til Digdirs organisasjonsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen eInnsyn-kvittering er beskrevet under.

einnsyn_kvittering.dokumentId (påkrevd)

Identifikator for det publisert dokumentet.

Lovlige verdier String
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

einnsyn_kvittering.status (påkrevd)

Status for det publiserte dokumentet.

Merk at dette feltet er et JSON-objekt enkodet som string. Se beskrivelse på:

Lovlige verdier String
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

einnsyn_kvittering.referanseType (påkrevd)

Referansetype.

Lovlige verdier innsynskrav eller publisering
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Neste steg