Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på møte til eInnsyn

Denne siden viser et eksempel på møte til eInnsyn.

 1. Sende meldinger
  1. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
  2. Legg ved filen mote.json
  3. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  4. Følg med på status for meldingen
  5. Motta og slett kvittering
 2. Neste steg

Sende meldinger

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "value": "0192:991825827",
          "authority": "iso6523-actorid-upis"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::publisering",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "publisering"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:einnsyn:journalpost:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "publisering": {
    "orgnr": "986252932",
  }
}'

Legg ved filen mote.json

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Content-Disposition: attachment; name=Mote; filename=mote.json' -d \
'{
  "@context": {
    "@base": "http://data.einnsyn.no/noark5/",
    "arkiv": "http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur/",
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  },
  "@graph": [{
      "@id": "../møtemappe-uuid",
      "@type": "arkiv:Moetemappe",
      "arkiv:systemID": "møtemappe-uuid",
      "arkiv:moetedato": {
        "@type": "xsd:dateTime",
        "@value": "2021-09-25T18:00:00.000+02:00"
      },
      "arkiv:moetenummer": "999",
      "arkiv:moetested": "Teams, Møterom 066 Leikanger",
      "arkiv:offentligTittel": "Møte i Quizutvalget",
      "arkiv:offentligTittel_LIST": {
        "@list": ["Møte", "Quiz"]
      },
      "arkiv:offentligTittel_SENSITIV": "Møte Quiz - Sensitiv",
      "arkiv:tittel": "Møte Quiz",
      "arkiv:utvalg": "Quizutvalget",
      "arkiv:videolink": ["https://oslo.kommunetv.no/archive/269", "https://oslo.kommunetv.no/archive/268"]
    }, {
      "@id": "../møteredokregistrering-innkalling-uuid",
      "@type": "arkiv:Møtedokumentregistrering",
      "arkiv:systemID": "møteredokregistrering-innkalling-uuid",
      "arkiv:administrativEnhet": "BridgeUtvalget",
      "arkiv:parent": {
        "@id": "../møtemappe-uuid"
      },
      "arkiv:møtedokumentregistreringstype": {
        "@id": "arkiv:innkalling"
      },
      "arkiv:tittel_SENSITIV": "Møtedokumenter",
      "arkiv:offentligTittel": "Møtedokumenter",
      "arkiv:offentligTittel_LIST": {
        "@list": ["Møtedokumenter"]
      },
      "arkiv:offentligTittel_SENSITIV": "Møtedokumenter Tittel sensitiv",
      "arkiv:dokumentbeskrivelse": {
        "@id": "dokumentbeskrivelse-innkalling-uuid"
      }
    }, {
      "@id": "dokumentbeskrivelse-innkalling-uuid",
      "@type": "arkiv:Dokumentbeskrivelse",
      "arkiv:systemID": "dokumentbeskrivelse-innkalling-uuid",
      "arkiv:beskrivelse": "Innkallelse",
      "arkiv:dokumentnummer": {
        "@type": "xsd:integer",
        "@value": "177093"
      },
      "arkiv:dokumenttype": "Innkallelse",
      "arkiv:tilknyttetAv": "N/A",
      "arkiv:tilknyttetDato": {
        "@type": "xsd:dateTime",
        "@value": "2018-04-25T00:00:00.000+02:00"
      },
      "arkiv:tilknyttetRegistreringSom": {
        "@id": "arkiv:hoveddokument"
      },
      "arkiv:tittel": "Møteinnkallelse Quizutvalg møte",
      "arkiv:tittel_LIST": {
        "@list": ["Møteinnkallelse", "Quizutvalg", "møte"]
      },
      "arkiv:tittel_SENSITIV": "Møteinnkallelse Quizutvalg møte sensitiv",
      "arkiv:dokumentobjekt": {
        "@id": "dokumentobjekt-innkalling-uuid"
      }
    }, {
      "@id": "dokumentobjekt-innkalling-uuid",
      "@type": "arkiv:Dokumentobjekt",
      "arkiv:format": "pdf",
      "arkiv:opprettetDato": {
        "@type": "xsd:dateTime",
        "@value": "2018-04-26T12:15:12.000+02:00"
      },
      "arkiv:referanseDokumentfil": "https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-5/noark5-standarden/_/attachment/download/f52e37da-31ed-4bf0-9fbf-69f0357aa25c:025a30b602a65d74377b9e0c22a0f2fb8eab84df/Noark5v4%20vedl1%20Metadatakatalog.pdf",
      "arkiv:variantformat": {
        "@id": "arkiv:arkivformat"
      },
      "arkiv:versjonsnummer": {
        "@type": "xsd:integer",
        "@value": "1"
      }
    }
  ]
}'

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Motta og slett kvittering

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0
curl -XDELETE 'http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Neste steg