Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Meldingstjenester

eFormidlings meldingstjeneste

eFormidling støtter følgende prosesser og dokumenttyper med eFormidlings meldingstjeneste (DPO).

Mottakere støtter en eller flere av følgende prosesser:

Prosess Dokumenttype Eksempel
Saksbehandling Arkivmelding Eksempel
Taushetsbelagt saksbehandling Arkivmelding Eksempel
Avtalt meldingsutveksling Avtalt Eksempel

Avsendere støtter en eller flere av følgende prosesser:

Prosess Dokumenttype Eksempel
urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0 Arkivmelding-kvittering
Status
Se eksemplene over
urn:no:difi:profile:avtalt:response:ver1.0 Status Se eksemplene over

Ved bruk av eFormidlings meldingstjeneste opptrer en virksomhet vanligvis både som avsender og mottaker.

Om eFormidlings meldingstjeneste er en del av en mottakers kapabiliteter eller ikke avhenger av flere faktorer slik som beskrevet for den enkelte prosess.

eFormidlings meldingstjeneste er realisert med Altinn Formidling, som brukes som transport.

For å bruke eFormidlings meldingstjeneste må integrasjonspunktet konfigureres med nødvendige tilganger til APIet Altinn Formidling tilbyr.

Integrasjonspunktet pakker meldingene og sender disse uforandret gjennom APIet Altinn Formidling tilbyr. Følgende filer sendes:

Ved bruk av grensesnittet BEST/EDU omformer integrasjonspunktet først fra BEST/EDU til arkivmelding, før meldingen sendes som beskrevet over.

Saksbehandlingsprosessene krever at mottaker sender tilbake en arkivmelding-kvittering.

I tillegg sender mottakers integrasjonspunkt meldingsstatuser (mottatt og levert) tilbake til avsender. Disse brukes for å signalisere tilbake fra mottaker til avsender om en melding ble levert til integrasjonspunktet eller om levering feilet. Dette er interne kontrollmeldinger som håndteres av integrasjonspunktet.

Dersom en velger å integrere mot eFormidling uten integrasjonspunkt må integrasjonen:

  • benytte eFormidlings meldingstjeneste hos Altinn Formidling (service code og service edition code)
  • sende tilbake statuser (mottatt og levert) etter mottak av melding
  • dersom mottatt melding inneholder Altinn Formidling senders reference så må kvitteringer og statuser merkes med samme senders reference når de sendes tilbake

Flytskisse for arkivmelding:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Avsenders
fagsystem") B --> |Arkivmelding| C("fa:fa-server" Avsenders
integrasjonspunkt) C --> |Arkivmelding| D("fa:fa-server eFormidlings meldingstjeneste") D --> |Arkivmelding| E("fa:fa-server Mottakers
integrasjonspunkt") E --> |Arkivmelding| F["fa:fa-server Mottaker
fagsystem"] C --> |Status: Mottatt| B D --> |Status: Mottatt| C E --> |Status: Mottatt| D C --> |Status: Levert| B D --> |Status: Levert| C E --> |Status: Levert| D C --> |Arkivmelding-kvittering| B D --> |Arkivmelding-kvittering| C E --> |Arkivmelding-kvittering| D F --> |Arkivmelding-kvittering| E

Flytskisse for avtalt:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Avsenders
fagsystem") B --> |Avtalt| C("fa:fa-server" Avsenders
integrasjonspunkt) C --> |Avtalt| D("fa:fa-server eFormidlings meldingstjeneste") D --> |Avtalt| E("fa:fa-server Mottakers
integrasjonspunkt") E --> |Avtalt| F["fa:fa-server Mottakers
fagsystem"] C --> |Status: Mottatt| B D --> |Status: Mottatt| C E --> |Status: Mottatt| D C --> |Status: Levert| B D --> |Status: Levert| C E --> |Status: Levert| D

Meldingsstatuser

Meldingsstatuser for meldinger sendt med eFormidlings meldingstjeneste:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar BEST/EDU- eller eFormidling 2.0-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPO-melding
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler
MOTTATT Avsender mottar bekreftelse på at mottakende integrasjonspunkt har mottatt.
LEVERT Leveransen er videresendt til sak-arkivsystemet og bekreftet fullført.
LEST Appreceipt blir sendt fra mottaker til avsender. Dette er både en kvittering og meldingstype som indikerer at sak-arkivsystemet hos mottaker har fått meldingen.

Meldingsstatuser for meldinger mottatt med eFormidlings meldingstjeneste:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt laster fra meldingsformidler ned og oppretter meldingen hos seg
INNKOMMENDE_MOTTATT Integrasjonspunkt hos mottaker har mottatt melding.
INNKOMMENDE_LEVERT Har generert to mottakskvitteringer og disse blir sendt til avsender

Neste steg