Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Arkivmelding-kvittering

Dokumenttypen arkivmelding-kvittering består av et standard business document (SBD).

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding_kvittering.

Dokumenttypen sendes som respons til en arkivmelding.

Dokumenttypen sendes alltid med prosessen urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0, uavhengig av hvilken prosess den opprinnelige arkivmeldingen hadde.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Beriking og transformasjon
  3. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen arkivmelding-kvittering adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers organisasjonsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen arkivmelding-kvittering er beskrevet under.

arkivmelding_kvittering.receiptType (påkrevd)

Beskriver hva som er resultatet av meldingen kvitteringen gjelder.

Lovlige verdier OK, NOTSUPPORTED, WARNING og ERROR
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

arkivmelding_kvittering.relatedToMessageId (påkrevd)

Identifikator for meldingen kvitteringen gjelder.

Lovlige verdier String
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

arkivmelding_kvittering.messages[].code (frivillig)

Eventuell kode som utdyper resultatet av meldingen kvitteringen gjelder.

Lovlige verdier String
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

arkivmelding_kvittering.messages[].text (frivillig)

Eventuell tekst som utdyper resultatet av meldingen kvitteringen gjelder.

Lovlige verdier String
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Beriking og transformasjon

Når en sender en arkivmelding skal en forvente en arkivmelding-kvittering tilbake. Siden tilsvarende konsept ikke finnes i Altinn Digital Post eller KS SvarUt produserer integrasjonspunktet arkivmelding-kvittering i disse tilfellene. Dette gjør at avsendersystemet kan ha konsistent oppførsel uavhengig av hvilke meldingstjeneste mottaker nås på.

Når en mottar en arkivmelding skal en sende en arkivmelding-kvittering tilbake. Siden tilsvarende konsept ikke finnes i KS SvarUt vil arkivmelding-kvittering i dette tilfellet ikke bli videreformidlet til mottaker. Dette gjør at mottakersystemet kan ha konsistent oppførsel uavhengig av hvilke meldingstjeneste avsender benyttet.

Ved bruk av integrasjonspunktets grensesnitt BEST/EDU transformerer integrasjonspunktet utgående BEST/EDU AppReceipt til arkivmelding-kvittering.

Ved bruk av integrasjonspunktets grensesnitt BEST/EDU transformerer integrasjonspunktet innkommende arkivmelding-kvittering til BEST/EDU AppReceipt.

Neste steg