Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Avtalt

Dokumenttypen avtalt består av et standard business document (SBD) og eventuelt et eller flere dokument.

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:avtalt:xsd::avtalt.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Et eller flere dokument
  3. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen avtalt adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers organisasjonsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen avtalt er beskrevet under.

avtalt.identifier (påkrevd)

Identifikator for en gitt type avtalt melding. Avtales mellom avsender og mottaker. Gjør det mulig for virksomheter å skille ulike typer avtalt meldingsutveksling.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

avtalt.content (påkrevd)

Innhold for avtalt melding. Hvilket innhold som støttes for en gitt type avtalt melding avtales mellom avsender og mottaker. Gjør det mulig for virksomhetene å inkludere nødvendig innhold i forretningsmeldinger.

Lovlige verdier Objekt med vilkårlig innhold
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Et eller flere dokument

Hvilke typer dokument som støttes for en gitt type avtalt melding avtales mellom avsender og mottaker.

Neste steg