Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på avtalt meldingsutveksling

Denne siden viser et eksempel på avtalt meldingsutveksling. Mottaker i eksempelet er Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) med organisasjonsnummer 986 252 932. Avsender og mottaker har avtalt seg imellom at de skal bruke avtalt meldingsutveksling til å kommunisere. De har videre avtalt å gi den avtalte meldingstypen identifikatoren no.digir.avtalt.test.v1. Avsender må bygge og sende meldinger med innhold som avtalt for denne meldingstypen. Mottaker må gjenkjenne denne avtalte meldingstypen og tolke og behandle innkommende meldinger av denne typen slik som avtalt mellom avsender og mottaker.

 1. Sende meldinger
  1. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
  2. Legg ved filen my.pdf
  3. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  4. Følg med på status for meldingen
 2. Motta meldinger
  1. Sjekk innkommende meldinger
  2. Last ned melding
  3. Slett melding
 3. Neste steg

Sende meldinger

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:986252932"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:avtalt:xsd::avtalt",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "avtalt"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:avtalt:avtalt:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "avtalt": {
    "identifier": "no.digir.avtalt.test.v1",
    "content": {
      "tekst": "abc",
      "tall": 123,
      "liste": [1, 2, 3],
      "objekt": {}
    }
  }
}'

Legg ved filen my.pdf

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' -H 'Content-Disposition: attachment; name=My PDF; filename=my.pdf' \
--data-binary @my.pdf

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Motta meldinger

Sjekk innkommende meldinger

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:avtalt:avtalt:ver1.0

Last ned melding

curl http://localhost:9093/api/messages/in/pop/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Slett melding

curl -XDELETE http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Neste steg