Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumentpakke

Dokumentpakken er et kryptert og signert arkiv med et eller flere dokument.

graph TD subgraph Kryptert dokumentpakke CMS subgraph ZIP-arkiv ASiC-E A(dokument1.pdf) B(dokument2.html) C(dokument3.xml) D(signature.p7s) end end

Dokumentpakken krypteres med cryptographic message syntax (CMS) enveloped data. Dette er et format for krypterte meldinger der meldingsinnholdet er kryptert med en symmetrisk engangsnøkkel. Den symmetriske engangsnøkkelen krypteres med mottakerens offentlige nøkkel med algoritmen RSA-OAEP. Mottakerens offentlige nøkkel hentes fra eFormidlings adressetjeneste (service registry). Meldingsinnholdet krypteres med en symmetrisk engangsnøkkel med algoritmen AES256 CBC.

Meldingsinnholdet er på formatet Associated Signature Container Extended (ASiC-E). Dette er i praksis et ZIP-arkiv som inneholder et eller flere dokument, samt signatur for disse dokumentene. Signaturen er på formatet CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES).

eFormidlings meldingstjenste og eInnsyns meldingstjeneste bruker dokumentpakker som beskrevet her. Digital Post til Innbyggerer bruker lignende dokumentpakker men med litt andre valg av algoritmer. De andre meldingstjenestene har sine egne måter å beskytte meldingene på. Integrasjonspunktet lagrer både utgående og innkommende meldinger som dokumentpakker. For utgående meldinger er det integrasjonspunktet som bygger dokumentpakkene.