Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra print til digital post til innbyggere

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer utgående meldinger til kall mot APIet for Digital Post til Innbyggere. Integrasjonspunktet supplerer utgående meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter.

Til Digital Post til Innbyggere Fra eFormidling print melding Fra konfigurasjon Fra standardverdi
Meldingsidentifikator i SBD Meldingsidentifikator i SBD - -
Konversasjonsidentifikator i SBD Konversasjonsidentifikator i SBD - -
Prosess i SBD - - urn:fdc:digdir.no:2020:profile:egovernment:innbyggerpost:utskrift:ver1.0
Dokumenttype i SBD - - urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:xsd::innbyggerpost##urn:fdc:digdir.no:2020:innbyggerpost:schema:utskrift::1.0
Organisasjonsnummer for mottaker i SBD - - Postkassens organisasjonsnummer hentes fra KRR gitt mottakers fødselsnummer
Organisasjonsnummer for avsender i SBD - difi.move.org.number -
utskrift.avsender.virksomhetsidentifikator Organisasjonsnummer for avsender i SBD difi.move.org.number -
utskrift.avsender.avsenderidentifikator print.avsenderId som oppgitt i SBD - -
utskrift.avsender.fakturaReferanse print.fakturaReferanse som oppgitt i SBD - -
utskrift.mottaker.navn print.mottaker.navn som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.adresselinje1 print.mottaker.adresselinje1 som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.adresselinje2 print.mottaker.adresselinje2 som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.adresselinje3 print.mottaker.adresselinje3 som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.adresselinje4 print.mottaker.adresselinje4 som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.postnummer print.mottaker.postnummer som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.poststed print.mottaker.poststed som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.mottaker.land print.mottaker.land som oppgitt i SBD - Hentes fra Folkeregisteret gitt mottakers fødselsnummer
utskrift.dokumentpakkefingeravtrykk.digestMethod - - http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
utskrift.dokumentpakkefingeravtrykk.digestValue - - Base64-enkodet SHA256 av dokumentpakken
utskrift.maskinportentoken - - Integrasjonspunktet bygger, signerer (med virksomhetssertifikatet konfigurert for integrasjonspunktet) og sender autorisasjonsforespørsel for avsenders organisasjonsnummer. Returnert autorisasjonstoken fra Maskinporten brukes.
utskrift.utskriftstype print.utskriftsfarge som oppgitt i SBD - SORT_HVIT
utskrift.retur.mottaker.navn print.retur.mottaker.navn som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.adresselinje1 print.retur.mottaker.adresselinje1 som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.adresselinje2 print.retur.mottaker.adresselinje2 som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.adresselinje3 print.retur.mottaker.adresselinje3 som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.adresselinje4 print.retur.mottaker.adresselinje4 som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.postnummer print.retur.mottaker.postnummer som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.poststed print.retur.mottaker.poststed som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.mottaker.land print.retur.mottaker.land som oppgitt i SBD - Hentes fra Enhetsregisteret gitt avsenders organisasjonsummer
utskrift.retur.returhaandtering print.retur.returhaandtering som oppgitt i SBD - DIREKTE_RETUR
utskrift.posttype print.posttype som oppgitt i SBD - B_OEKONOMI
avsender.organisasjon i manifestet i dokumentpakken Organisasjonsnummer for avsender i SBD difi.move.org.number -
avsender.avsenderidentifikator i manifestet i dokumentpakken print.avsenderId som oppgitt i SBD - -
avsender.fakturareferanse i manifestet i dokumentpakken print.fakturaReferanse som oppgitt i SBD - -
hoveddokument.tittel i manifestet i dokumentpakken Navn som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet (for print.hoveddokument) - -
hoveddokument.href i manifestet i dokumentpakken Filnavn som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet (for print.hoveddokument) - -
hoveddokument.mimeType i manifestet i dokumentpakken Mime-Type som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet (for print.hoveddokument) - -
vedlegg[].tittel i manifestet i dokumentpakken Navn som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
vedlegg[].href i manifestet i dokumentpakken Filnavn som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
vedlegg[].mimeType i manifestet i dokumentpakken Mime-Type som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i Digital Post til Innbyggere finnes på: