Hjem  >  idporten  >  oidc

OIDC systemarkitektur

OIDC Provideren til ID-porten er realisert som en frittstående applikasjon 'foran' ID-porten SAML-tjeneste

Autentiseringstjenester i ID-porten

Arkitekturen for OIDC-funksjonaliteten i ID-porten ser slik ut:

graph LR subgraph Digitaliseringsdirektoratet subgraph Eksisterende funksjonalitet idp[ID-porten] end OIDC[OIDC Provider] end subgraph Kunde ny[Nye tjenester] gammel[Eksiterende tjenester] end ny -- OpenID Connect --- OIDC gammel -- SAML2 ---idp OIDC -- SAML2 ---idp

ID-portens OIDC provider tilbyr autentisering av sluttbrukere opp mot netttjenester. Funksjonaliteten er grunnleggende den samme som dagens SAML2-basert løsning.

ID-portens OIDC Provider er en frittstående applikasjon som står foran den eksisterende ID-porten og snakker SAML2 med denne, tilsvarende eksisterende tjenester hos kundene.

Det er ID-porten som håndterer SSO-sesjoner både for SAML2 og OIDC. Dette medfører at kunder får single-signon (SSO) både mellom OIDC-baserte tjenester, og mellom SAML2- og OIDC-baserte tjenester.

Autorisasjonstjenester

OpenID Connect-provideren kan også utstede autorisasjoner for API-tilgang hos 3dje.part.

graph LR subgraph 3djepart API end subgraph Digitaliseringsdirektoratet OIDC[OIDC Provider] end subgraph Kunde ny[Tjeneste] end OIDC -->|3.utsteder token|ny Innbygger ---|2.autentiserer og autoriserer|OIDC ny -->|1. forspør tilgang|OIDC ny -->|4.bruker token mot|API

API-tilgangen kan være innloggingsbasert (implisitt samtykke), brukerstyrt (eksplisitt samtykke), eller maskin-til-maskin-basert. I de to første tilfellene gjelder autorisasjonen kun en enkelt innbygger, mens det siste tilfellet er tiltenkt hjemmelsbaserte autorisasjoner.

Oauth2-beskytta APIer fra Digitaliseringsdirektoratet

graph LR subgraph Eksisterende funksjonalitet idp[ID-porten] Oppslagstjenesten end subgraph Oauth2-beskytta APIer KRR[KRR-Oauth2] authlevel end authlevel --- idp KRR -- SOAP --- Oppslagstjenesten

Digitaliseringsdirektoratet tilbyr to Oauth2-beskytta APIer:

  • KRR-Oauth2 tilbyr Kontakt- og Reservasjonsregisteret over et REST-grensesnitt.
  • authlevel er et nytt API for utlevering av innbyggers høyeste brukte sikkertsnivå i ID-porten.

Om OpenID Connect

OpenID Connect er en protokoll for autentisering basert på OAuth2. Se http://openid.net/connect/faq/ for mer informasjon.

De implementerte tjenestene bygger på (deler av) følgende standarder og spesifikasjoner: