Hjem  >  idporten  >  oidc

2022

Release Produksjonsetting Beskrivelse
22-01 Maskinporten Feb 1, 2022 Vedlikeholdsrelease av Maskinporten
22-01 OIDC Feb 1, 2022 SEID2-støtte
22-02 Ansattporten Feb 15, 2022 Enkel organisasjonsvelger for Altinn Autorisasjon
22-03 ID-porten SAML Mar 20, 2022 ID-porten SAML sitt sertifikat utløper. Kunder må innen denne datoen oppdatere sin løsning med våre nye metadata (IDP5).
Nye ID-porten 2022/2023 Dec 20, 2022 ID-porten sitt moderniseringprosjekt der vi utvikler ny ID-porten-løsning fra bunnen av er i full gang. Innen sommeren 2022 skal den nye kubernetes-baserte driftsplatformen være etablert.