Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  meldingsflyt

Meldingsflyt

(dersom du ikke ser et sekvensdiagram under her, må du åpne dokumentet i noe som kan vise mermaid inline grafikk)

sequenceDiagram participant A as Avsender participant F as Fagsystem participant MP as Maskinporten participant ELMA participant AA as Altinn Autorisasjon participant K as Kontaktregisteret participant C2 as Hjørne 2 participant C3 as Hjørne 3 participant PK as Postkasse-leverandør note over F: signeringssertikat (tilhører enten Avsender eller Databehandler) note over A, PK: Oppsett A->>MP: Digdir gir tilgang til Avsender A->>C2: Inngå avtale med aksesspunktleverandør C2->>ELMA: Hjørne 2 oppretter Avsender i ELMA A->>PK: Digdir forteller PK at ny Avsender er opprettet (manuell prosess) opt Dersom Avsender ønsker å bruke en leverandør/Databehandler A->>AA: Bemyndiget ansatt hos Avsender delegerer til Databehandler (valgfritt, asynkront) end note over A, PK: Runtime activate F F->>K: Forespør innbyggers postkasse activate K K-->>F: orgno pk-leverandør, krypteringssertifikat deactivate K F->>MP: Forespør token activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: POST /messages/out (Forretningmelding og Dokumentpakke) activate C2 C2->>C2: validere C2-->>F: 200 OK deactivate F C2->>ELMA: oppslag (meldingstype + orgno til postkasse) activate ELMA ELMA-->>C2: adresse til Hjørne 3 deactivate ELMA C2->>C2: pakke om melding til PEPPOL-format C2->>C3: PEPPOL-melding over AS4 activate C3 C3-->>C2: akseptert deactivate C2 C3->>PK: levere melding (bilateral protokoll) deactivate C3 note over PK: validere og putte i innbyggers postkasse note over PK,A: kvitteringer PK->>C3: kvittering til Avsender (bilateral protokoll) activate C3 C3->>ELMA: oppslag (meldingstype=kvittering, orgno til avsender) ELMA-->>C3: adresse til hjørne 2 C3->>C2: PEPPOL-melding over AS4 activate C2 C2-->>C3: akseptert deactivate C3 F->>MP: Forespør token activate F activate MP opt Dersom Fagsystem ikke tilhører Avsender MP->>AA: Sjekker om tilgang er delegert Databehandler end MP-->>F: maskinporten_token deactivate MP F->>C2: poller på kvitteringer (GET /status/{conversationid} ) deactivate C2 deactivate F