Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  dokumentasjonsdag

Mortens testing

  1. Sjekkliste for å etablere direkteintegrasjon mot avsenders aksesspunkt:

Sjekkliste for å etablere direkteintegrasjon mot avsenders aksesspunkt:

Sjekklist

  1. Sende inn DPI-informasjonsskjema til Digdir: https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/ta-i-bruk-digital-postkasse-til-innbyggere/107
  2. Skaffe gyldig virksomhetssertifikat:
  3. Etablere Maskinporten-integrasjon:
  4. Etablere KRR-integrasjon
  5. Etablere integrasjon mot Folkeregisteret
  6. Etc.
DNS-navn IPv4-adresse Port Tjeneste Beskrivelse Inn-/utgående trafikk
srest.qa.dataplatfor.ms 51.120.52.137 og 51.120.49.231 443 DPI REST-endepunktet til avsenders aksesspunkt (hjørne 2) Utgående
crl.test4.buypass.no 185.62.163.56 80 DPI Buypass CRL-liste Utgående
crl.test4.buypassca.com 185.62.163.191 80 DPI Buypass CRL-liste SEID 2.0 Utgående