Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  nyinf  >  oversikt

Utvidelser

 1. Lenke utenfor brev
 2. Bevis
 3. Arrangement

Lenke utenfor brev

Definisjon Lenke utenfor brev
Mime-Type application/vnd.difi.dpi.lenke+xml
Datatype complexType
Kommentar Definerer en lenke som presenteres for innbygger i postkassen. Postkasseleverandøren kan vise en standard beskrivelse og tekst på knappen dersom de ikke er definert.
XSD resources/begrep/sikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/lenke.xsd

Attributter

Identifikator Kardinalitet Datatype
url 1..1 HttpLenke
beskrivelse 0..1 LenkeBeskrivelseTekst
knappTekst 0..1 LenkeKnappTekst
frist 0..1 xsd:dateTime

Eksempel

brush: xml; toolbar: false
<lenke xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke ../../xsd/utvidelser/lenke.xsd">
  <url>https://www.avsender.no/svar</url>
  <beskrivelse lang="nb">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
  <knappTekst lang="nb">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
  <frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>

Bevis

Definisjon Bevis
Mime-Type application/vnd.difi.dpi.bevis+xml
Datatype complexType
Kommentar Definerer et bevis som presenteres for innbygger i postkassen
XSD resources/begrep/sikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/bevis.xsd

Attributter: Se xsd for mer informasjon om domenet.

 • Gyldighetsperiode (se xsd) kan representeres på to måter: Start-slutt og start-slutt med delvis gyldighetsperiode i et år. Du kan f.eks si at at beviset er gyldig fra 2020-01-01 og til 2025-01-01 (ikke inkluderende) men bare fra måned 5 til 11 (Sommerhalvåret).

 • Dag og mnd er 1-index (1-31, 1-12)
 • Tid er 0-index (0-23 og 0-59 for hhss)
 • Bakgrunnsfarge er en helt vanlig color hex.

Eksempel

brush: xml; toolbar: false
<bevis xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/bevis">
  <utsteder-visningsnavn lang="nb">Bekkestua Bibliotek</utsteder-visningsnavn>
  <bakgrunnsfarge>#F0EC99</bakgrunnsfarge>
  <utstedt-tidspunkt>2019-05-15T11:12:13+02:00</utstedt-tidspunkt>

  <gyldighetsperiode>
    <periode>
      <fra>2019-05-15T11:12:13+02:00</fra>
      <til>2019-12-31T11:12:13+02:00</til>
    </periode>
  </gyldighetsperiode>

  <bevisholder>
    <fornavn>Tore</fornavn>
    <etternavn>Hund</etternavn>
    <foedselsnummer>17058400000</foedselsnummer>
    <adresse>
      <gate>Storgata 23</gate>
      <postnummer>0011</postnummer>
      <sted>Oslo</sted>
      <land>Norge</land>
    </adresse>
  </bevisholder>

  <tittel lang="nb">Medlemskort</tittel>

  <bevis-id-navn lang="nb">medlemsnr</bevis-id-navn>
  <bevis-id-verdi>000000012321123</bevis-id-verdi>

  <attributt>
    <navn lang="nb">Kaffeklubb</navn>
    <verdi lang="nb">standard medlem</verdi>
  </attributt>

  <info>
    <navn lang="nb">Regler</navn>
    <verdi lang="nb">Det er ikke lov å rive ut sider i bøkene, eller søle med ketchup.</verdi>
  </info>
</bevis>

Arrangement

Definisjon Arrangement
Mime-Type application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml
Datatype complexType
Kommentar Definerer et arrangement som presenteres for innbygger i postkassen
XSD resources/begrep/sikkerDigitalPost/xsd/utvidelser/arrangement.xsd

Attributter: Se xsd for mer informasjon om domenet.

Merk: I typen ‘tekst’ betyr formatering i xml-en noe. Linjeskift og tabulatorer vil altså bli brukt aktivt til formatering av teksten i postkassen.
Dette kommer frem av eksempelet under hvor informasjonen ønskes formatert på en spesiell måte. Legg ekstra merke til at tabularorer er fjernet i
forkant av linjene. Tabulatorer kan benyttes for å gjøre indenteringer i teksten.

Eksempel

brush: xml; toolbar: false
<arrangement xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement ../../xsd/utvidelser/arrangement.xsd">
  <tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
  <tidsrom-tittel lang="nb">Åpningstider</tidsrom-tittel>
  <tidsrom>
    <fra>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra>
    <til>2019-09-09T21:00:00+02:00</til>
  </tidsrom>
  <tidsrom>
    <fra>2019-10-09T10:00:00+02:00</fra>
    <til>2019-10-09T20:00:00+02:00</til>
  </tidsrom>
  <oppmøte-informasjon lang="nb">Dørene til valglokalet åpnes kl 09:00 og lukkes kl. 21:00</oppmøte-informasjon>
  <møteplass>
    <tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen</tittel>
    <navn>Sagene skole</navn>
    <gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
    <postnummer>0473</postnummer>
    <sted>Oslo</sted>
    <land>Norge</land>
  </møteplass>
  <strekkode>
     <tittel lang="nb">Bruk denne på valgdagen</tittel>
     <verdi>1234567890</verdi>
     <type>code-39</type>
     <tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
  </strekkode>
  <info>
    <tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
    <tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
  </info>
  <info>
    <tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
    <tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
  </info>
  <lenker>
    <lenke>
      <navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
      <url>https://valg.no</url>
    </lenke>
  </lenker>
</arrangement>