Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Digital DPV

Dokumenttypen digital_dpv består av et standard business document (SBD), et eller flere dokument og eventuelt en eller flere utvidelser.

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:digitalpost:xsd:digital::digital_dpv.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Et eller flere dokument
  3. Beriking og transformasjon
  4. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen digital_dpv adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers fødselsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen digital_dpv er beskrevet under.

digital_dpv.tittel (påkrevd)

Tittel for meldingen.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital_dpv.sammendrag (påkrevd)

Sammendrag for meldingen.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital_dpv.innhold (påkrevd)

Hovedinnhold for meldingen.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital_dpv.dpv.varselType (frivillig)

Instruksjonen bestemmer om mottaker skal varsles om innkommende post ved mottak eller både ved mottak og en uke etter mottak. Les mer på:

Lovlige verdier VarselDPVMedRevarsel eller VarselDPVUtenRevarsel
Standard verdi VarselDPVMedRevarsel
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital_dpv.dpv.varselTransportType (frivillig)

Instruksjonen bestemmer om varsel om innkommende post skal sendes til mottaker med e-post, SMS eller både e-post og SMS.

Lovlige verdier EpostOgSMS, Epost eller SMS
Standard verdi EpostOgSMS
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.notifyEmail
difi.move.dpv.notifySms

digital_dpv.dpv.varselTekst (frivillig)

Instruksjonen bestemmer hvilken tekst som skal brukes ved varsel til mottaker om innkommende post.

Lovlige verdier valgfri tekst  
Standard verdi $reporteeName$: Du har mottatt en melding fra $reporterName$.  
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.notificationText  

digital_dpv.dpv.taushetsbelagtVarselTekst (frivillig)

Instruksjonen bestemmer hvilken tekst som skal brukes ved varsel til mottaker om innkommende taushetsbelagt post.

Lovlige verdier valgfri tekst
Standard verdi $reporteeName$, har mottatt en taushetsbelagt melding fra $reporterName$. For å få tilgang til meldingen, er det nødvendig at noen i $reporteeName$ har fått tildelt rollen "Taushetsbelagt post fra det offentlige" i Altinn. Dersom dere er usikre på om noen har slik tilgang, anbefaler vi sterkt at dette sjekkes. Les mer om å gi tilgang til rollen "Taushetsbelagt post" på Altinns nettsider.
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.sensitiveNotificationText

digital_dpv.dpv.dagerTilSvarfrist (frivillig)

Instruksjonen bestemmer hvor mange dager som skal gå før revarsel sendes til mottaker om innkommende post.

Lovlige verdier Heltall
Standard verdi 7
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.daysToReply

Et eller flere dokument

Hvilke typer dokument som støttes avhenger av mottakeren og er ikke kjent på forhånd. Dette medfører at forsøk på å sende dokumenter som ikke støttes av mottakeren feiler først ved mottak.

Filformat som støttes: HTML og vedlegg med vilkårlig format.

Beriking og transformasjon

Integrasjonspunktet transformerer og beriker meldinger som sendes med Altinn Digital Post:

Neste steg