Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på vedtak til innbygger

Denne siden viser et eksempel på vedtak til innbygger. Mottaker i eksempelet er en person med fødselsnummer 06068700602. Det gjøres først et kapabilitetsoppslag for innbyggeren fordi vedtak til innbygger støttes av en eller flere meldingstjenester og fordi de ulike meldingstjenestene støtter vedtak til innbygger gjennom ulike dokumenttyper. Avsenders system må derfor vite hvilke dokumenttype som skal bygges. I tillegg må avsenders system velge hvilken meldingstjeneste som skal brukes dersom flere støttes.

 1. Sende meldinger
  1. Slå opp mottakerens kapabiliteter
  2. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
   1. Dersom dokumenttype digital støttes
   2. Dersom dokumenttype digital_dpv støttes
   3. Dersom dokumenttype print støttes
  3. Legg ved filen my.pdf
  4. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  5. Følg med på status for meldingen
 2. Neste steg

Sende meldinger

Slå opp mottakerens kapabiliteter

curl http://localhost:9093/api/capabilities/06068700602?process=urn:no:difi:profile:digitalpost:vedtak:ver1.0

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

Dersom dokumenttype digital støttes

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "value": "06068700602",
          "authority": "iso6523-actorid-upis"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:digitalpost:xsd:digital::digital",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "digital"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:digitalpost:vedtak:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "digital": {
    "sikkerhetsnivaa": 3,
    "hoveddokument": "my.pdf",
    "tittel": "Test 3",
    "spraak": "NO",
    "digitalPostInfo": {
      "virkningsdato": "2022-02-14",
      "aapningskvittering": "false"
    },
    "metadataFiler": {
      "my.pdf": "lenke-utenfor-brev.xml"
    }
  }
}'

Dokumenttypen digital støtter utvidelser som kan tas i bruk ved å legge ved metadatafiler.

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/vnd.difi.dpi.lenke+xml' \
-H 'Content-Disposition: attachment; name=Lenke utenfor brev; filename=lenke-utenfor-brev.xml' \
-d \
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<lenke xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/lenke">
 <url>https://docs.digdir.no</url>
</lenke>'

Dersom dokumenttype digital_dpv støttes

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "value": "06068700602",
          "authority": "iso6523-actorid-upis"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:digitalpost:xsd:digital::digital_dpv",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "digital_dpv"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:digitalpost:vedtak:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "digital_dpv": {
    "tittel": "Informasjon til deg",
    "sammendrag": "Informasjon til deg",
    "innhold": "Informasjon til deg"
  }
}'

Dersom dokumenttype print støttes

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "value": "06068700602",
          "authority": "iso6523-actorid-upis"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:digitalpost:xsd:fysisk::print",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "print"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:digitalpost:vedtak:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "print": {
    "hoveddokument": "my.pdf",
    "mottaker": {
      "navn": "Ola Nordmann",
      "adresselinje1": "Testvegen 2",
      "postnummer": "6853",
      "poststed": "Leikanger",
      "land": "NO"
    },
    "utskriftsfarge": "SORT_HVIT",
    "posttype": "B_OEKONOMI",
    "retur": {
      "mottaker": {
        "navn": "Digitaliseringsdirektoratet avd. Leikanger",
        "adresselinje1": "Skrivarvegen 2",
        "postnummer": "6853",
        "poststed": "Leikanger",
        "land": "NO"
      },
      "returhaandtering": "DIREKTE_RETUR"
    }
  }
}'

Legg ved filen my.pdf

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' -H 'Content-Disposition: attachment; name=My PDF; filename=my.pdf' \
--data-binary @my.pdf

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Neste steg