Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Digital

Dokumenttypen digital består av et standard business document (SBD), et eller flere dokument og eventuelt en eller flere utvidelser.

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:digitalpost:xsd:digital::digital.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Et eller flere dokument
  3. En eller flere utvidelser
  4. Beriking og transformasjon
  5. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen digital adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers fødselsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen digital er beskrevet under.

digital.sikkerhetsnivaa (påkrevd)

Definerer hvilket autentiseringsnivå som kreves for at dokumentet skal åpnes.

Lovlige verdier 3 eller 4
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.hoveddokument (påkrevd)

Instruksjonen definerer hvilket dokument som skal være hoveddokument.

Lovlige verdier String som matcher filnavnet for ett av dokumentene i meldingen
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.avsenderId (frivillig)

Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. I Digital Post til Innbyggere tildeles avsenderidentifikator ved tilkobling til tjenesten.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.tittel (påkrevd)

Vil vises til Innbygger og brukes i varslinger/påminnelser på e-post og sms til Innbygger. Skal ikke inneholde sensitiv informasjon. Kan brukes på lavere sikkerhetsnivå enn det selve dokumentet er klassifisert på.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.spraak (påkrevd)

Språkkode ihht. ISO-639-1 (2 bokstaver).

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.digitalPostInfo.virkningsdato (påkrevd)

Dato for når en melding skal tilgjengeliggjøres for Innbygger i Innbygger sin postkasse.

Lovlige verdier Dato
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.digitalPostInfo.aapningskvittering (påkrevd)

Dersom Dataansvarlig ønsker å at Innbygger aktivt skal bli bedt om å sende tilbake en Åpningskvittering ved åpning av Digital Post kan det spesifiseres med dette attributtet.

Lovlige verdier true eller false
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.varsler.epostTekst (frivillig)

Tekst som skal inkluderes i epost-varsel til sluttbruker etter at posten er tilgjengeliggjort.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.varsler.smsTekst (frivillig)

Tekst som skal inkluderes i SMS-varsel til sluttbruker etter at posten er tilgjengeliggjort.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

digital.metadataFiler (frivillig)

Metadatafiler brukes for å ta i bruk tilleggsfunksjonalitet som lenke utenfor brev i Digital Post til Innbyggere.

Lovlige verdier Objekt med feltnavn som tilsvarer et filnavn for et av vedleggene og verdi som tilsvarer filnavn for metadatafil for denne.
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Et eller flere dokument

Hvilke typer dokument som støttes avhenger av mottakeren og er ikke kjent på forhånd. Dette medfører at forsøk på å sende dokumenter som ikke støttes av mottakeren feiler først ved mottak.

Filformat som støttes inkluderer PDF, HTML, TXT og flere. Nærmere beskrivelse finnes på:

En eller flere utvidelser

Metadatafiler brukes for å ta i bruk tilleggsfunksjonalitet som lenke utenfor brev i Digital Post til Innbyggere.

Nærmere beskrivelse av tilleggsfunksjonalitet inkludert format for metadatafiler finnes på:

Beriking og transformasjon

Integrasjonspunktet transformerer og beriker meldinger som sendes med Digital Post til Innbyggere.

Neste steg