Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Print

Dokumenttypen print består av et standard business document (SBD) og et eller flere dokument.

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:digitalpost:xsd:fysisk::print.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Et eller flere dokument
  3. Beriking og transformasjon
  4. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen print adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers fødselsnummer. Dersom mottakers fødselsnummer er ukjent kan dette utelates.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen print er beskrevet under.

print.hoveddokument (påkrevd)

Definerer hvilket vedlagt dokument som er hoveddokumentet.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.avsenderId (frivillig)

Brukt for å identifisere en ansvarlig enhet innen for en virksomhet. Ved behov for avsenderidentifikator må dette bestilles fra Digdir.

Lovlige verdier String
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.utskriftsfarge (frivillig)

Betegnelse for hva slags print og utskriftstype som skal velges for dette brevet.

Lovlige verdier SORT_HVIT eller FARGE
Standard verdi SORT_HVIT
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.posttype (frivillig)

A-post eller B-post.

Lovlige verdier A_PRIORITERT eller B_OEKONOMI
Standard verdi B_OEKONOMI
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.returhaandtering (frivillig)

Definerer hvordan fysisk post som ikke blir levert til mottaker skal håndteres.

Lovlige verdier DIREKTE_RETUR eller MAKULERING_MED_MELDING
Standard verdi DIREKTE_RETUR
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.navn (frivillig)

Navn for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.adresselinje1 (frivillig)

Adresselinje 1 for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.adresselinje2 (frivillig)

Adresselinje 2 for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.adresselinje3 (frivillig)

Adresselinje 3 for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.adresselinje4 (frivillig)

Adresselinje 4 for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.postnummer (frivillig)

Postnummer for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.poststed (frivillig)

Poststed for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.retur.mottaker.land (frivillig)

Land for mottaker av eventuell returpost.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Enhetsregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.navn (frivillig)

Navn for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.adresselinje1 (frivillig)

Adresselinje 1 for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.adresselinje2 (frivillig)

Adresselinje 2 for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.adresselinje3 (frivillig)

Adresselinje 3 for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.adresselinje4 (frivillig)

Adresselinje 4 for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.postnummer (frivillig)

Postnummer for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.poststed (frivillig)

Poststed for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

print.mottaker.land (frivillig)

Land for mottaker.

Lovlige verdier String
Standard verdi Hentes fra Folkeregisteret
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet
print.mottaker.navn Nei Navn for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.adresselinje1 Nei Adresselinje 1 for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.adresselinje2 Nei Adresselinje 2 for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.adresselinje3 Nei Adresselinje 3 for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.adresselinje4 Nei Adresselinje 4 for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.postnummer Nei Postnummer for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.poststed Nei Poststed for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet
print.mottaker.land Nei Land for mottaker. String Hentes fra Folkeregisteret Ikke støttet

Et eller flere dokument

Hvilke typer dokument som støttes avhenger av mottakeren og er ikke kjent på forhånd. Dette medfører at forsøk på å sende dokumenter som ikke støttes av mottakeren feiler først ved mottak.

Filformat som støttes er PDF. Nærmere beskrivelse finnes på:

Beriking og transformasjon

Integrasjonspunktet transformerer og beriker meldinger som sendes med Digital Post til Innbyggere.

Neste steg