Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Meldingstjenester

KS SvarUt og SvarInn

eFormidling støtter følgende prosesser og dokumenttyper med meldingstjenesten KS SvarUt og SvarInn (DPF).

Prosess Dokumenttype Eksempel
Saksbehandling Arkivmelding Eksempel
Taushetsbelagt saksbehandling Arkivmelding Eksempel

Om KS SvarUt og SvarInn er en del av en mottakers kapabiliteter eller ikke avhenger av flere faktorer slik som beskrevet for den enkelte prosess.

For å bruke KS SvarUt og SvarInn må integrasjonspunktet konfigureres med nødvendige tilganger til APIet KS SvarUt og SvarInn tilbyr.

KS SvarInn sin selvbetjeningsløsning gir mulighet til å konfigurere en integrasjon (ett mottakersystem) til å motta meldinger for flere organisasjonsnummer. Et slikt oppsett kan brukes for å støtte mottak av meldinger adressert til underenheter. Dette vil fungere for meldinger sendt fra KS SvarUt direkte og også de sendt via eFormidling (så lenge avsender har konfigurert integrasjonspunktet med støtte for KS SvarUt).

Integrasjonspunktet omformer dokumenttypen arkivmelding til kall mot APIet KS SvarUt tilbyr. Integrasjonspunktet omformer i tillegg responser fra APIet KS SvarInn tilbyr til dokumenttypen arkivmelding. Se dokumenttypene for detaljer. KS SvarUt har ikke støtte for prosesser. Meldinger blir derfor videreformidlet til KS SvarUt uten informasjon om tilknyttet prosess. KS SvarInn har ikke støtte for prosesser. Alle meldinger mottatt fra KS SvarInn får derfor tildelt prosess som konfigurert i integrasjonspunktet.

Ved bruk av grensesnittet BEST/EDU omformer integrasjonspunktet først fra BEST/EDU til arkivmelding, før meldingen sendes som beskrevet over.

Integrasjonspunktet omformer meldingsstatusene fra KS SvarUt og SvarInn til eFormidlings meldingsstatuser og arkivmelding-kvittering.

Flytskisse for arkivmelding fra stat til kommune:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler
stat") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> |Arkivmelding| C("fa:fa-server Integrasjonspunktet") C --> D("fa:fa-server KS SvarUt") D --> E("fa:fa-server KS SvarInn") E --> F("fa:fa-server Sak/arkiv") F --> G("fa:fa-user Saksbehandler
kommune") C --> |Status| B C --> |Arkivmelding-kvittering| B D --> C

Flytskisse for arkivmelding fra kommune til stat:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler
kommune") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> C("fa:fa-server KS SvarUt") C --> D("fa:fa-server KS SvarInn") D --> E("fa:fa-server Integrasjonspunktet") E --> |Arkivmelding| F("fa:fa-server Sak/arkiv") F --> G("fa:fa-user Saksbehandler
stat") F --> |Arkivmelding-kvittering| E E --> D

Meldingsstatuser

Meldingsstatuser for meldinger sendt med KS SvarUt:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar bestEdu-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPF-melding
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler
LEVERT Forsendelsen er klar for mottak og kan hentes ned fra SvarInn
LEST En forsendelse er lest når hele forsendelsesfilen er lastet ned av mottaker

Meldingsstatuser for meldinger mottatt med KS SvarInn:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt laster frå KS ned og oppretter meldingen hos seg
INNKOMMENDE_MOTTATT Meldingen blir konvertert til internt format
INNKOMMENDE_LEVERT Meldingen er levert til sak-arkivsystem

Neste steg