Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Meldingstjenester

Altinn Digital Post

eFormidling støtter følgende prosesser og dokumenttyper med meldingstjenesten Altinn Digital Post (DPV).

Prosess Dokumenttype Eksempel
Saksbehandling Arkivmelding Eksempel
Taushetsbelagt saksbehandling Arkivmelding Eksempel
Informasjon til innbygger Digital DPV Eksempel
Vedtak til innbygger Digital DPV Eksempel

Om Altinn Digital Post er en del av en mottakers kapabiliteter eller ikke avhenger av flere faktorer slik som beskrevet for den enkelte prosess.

For å bruke Altinn Digital Post må integrasjonspunktet konfigureres med nødvendige tilganger til APIet Altinn Digital Post tilbyr.

Integrasjonspunktet omformer dokumenttypene arkivmelding og digital DPV til kall mot APIet Altinn Digital Post tilbyr. Se dokumenttypene for detaljer. For saksbehandlingsprosessene (inkludert taushetsbelagt saksbehandling) omformes den aktuelle prosessen til tilsvarende tjeneste i Altinn Digital Post (servicecode & serviceditoncode) slik at mottakende virksomheter kan ha ulik tilgangsstyring avhengig av prosess.

Ved bruk av grensesnittet BEST/EDU omformer integrasjonspunktet først fra BEST/EDU til arkivmelding, før meldingen sendes som beskrevet over.

Integrasjonspunktet omformer meldingsstatusene fra Altinn Digital Post til eFormidlings meldingsstatuser og arkivmelding-kvittering.

Flytskisse for arkivmelding:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> |Arkivmelding| C("fa:fa-server" Integrasjonspunktet) C --> D("fa:fa-server Altinn Digital Post") C --> |Status| B C --> |Arkivmelding-kvittering| B D --> C

Flytskisse for digital DPV:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> |Digital DPV| C("fa:fa-server" Integrasjonspunktet) C --> D("fa:fa-server Altinn Digital Post") C --> |Status| B D --> C

Meldingsstatuser

Meldingsstatuser for meldinger sendt med Altinn Digital Post:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar bestEdu-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPV-melding
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til Altinn’s DPV tjeneste og appreceipt blir levert tilbake til sak/arkiv
LEVERT Når DPV-melding er levert til Altinn sin DPV tjeneste og status blit oppdatert
LEST Når mottaker har åpnet og lest meldingen i Altinn, blir status oppdatert til LEST

Neste steg