Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  feilhandtering

Feilhåndteringsprosess

Prosessen for feilhåndtering i Sikker digital post er under re-konstruksjon. Generelle bruksvilkår for felleskomponenter forvaltet av Digdir kan man finne på samarbeid.digdir.no

Spørsmål om prosess for feilhåndtering kan stilles igjennom å kontakte servicedesk@digdir.no