Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  forretningslag  >  Utvidelser

Arrangement

Definisjon Arrangement
Mime-Type application/vnd.difi.dpi.arrangement+xml
Datatype complexType
Kommentar Definerer et arrangement som presenteres for innbygger i postkassen
XSD /resources/begrep/sikkerDigitalPost/eksempler/utvidelser/arrangement.xml

Attributter: Se xsd for mer informasjon om domenet.

Merk: I typen ‘tekst’ betyr formatering i xml-en noe. Linjeskift og tabulatorer vil altså bli brukt aktivt til formatering av teksten i postkassen.
Dette kommer frem av eksempelet under hvor informasjonen ønskes formatert på en spesiell måte. Legg ekstra merke til at tabularorer er fjernet i
forkant av linjene. Tabulatorer kan benyttes for å gjøre indenteringer i teksten.

Eksempel

brush: xml; toolbar: false
<arrangement xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/utvidelser/arrangement ../../xsd/utvidelser/arrangement.xsd">
  <tittel lang="nb">Kommunestyre- og fylkestingvalget 2019</tittel>
  <tidsrom-tittel lang="nb">Åpningstider</tidsrom-tittel>
  <tidsrom>
    <fra>2019-09-09T09:00:00+02:00</fra>
    <til>2019-09-09T21:00:00+02:00</til>
  </tidsrom>
  <tidsrom>
    <fra>2019-10-09T10:00:00+02:00</fra>
    <til>2019-10-09T20:00:00+02:00</til>
  </tidsrom>
  <oppmøte-informasjon lang="nb">Dørene til valglokalet åpnes kl 09:00 og lukkes kl. 21:00</oppmøte-informasjon>
  <møteplass>
    <tittel lang="nb">Valglokale på valgdagen</tittel>
    <navn>Sagene skole</navn>
    <gateadresse>Biermanns gate 2</gateadresse>
    <postnummer>0473</postnummer>
    <sted>Oslo</sted>
    <land>Norge</land>
  </møteplass>
  <strekkode>
     <tittel lang="nb">Bruk denne på valgdagen</tittel>
     <verdi>1234567890</verdi>
     <type>code-39</type>
     <tekst lang="nb">Bruk strekkoden for å identifisere deg raskt på valgdagen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.</tekst>
  </strekkode>
  <info>
    <tittel lang="nb">Dine personopplysninger</tittel>
    <tekst lang="nb">Karianne Karlsen
Arendalsgata 23 B
0478 Oslo

Krets: 400
Rode: 24
Linje: 30
Mantallsnummer: 50
Kommunenummer: 1234</tekst>
  </info>
  <info>
    <tittel lang="nb">Forhåndsstemming</tittel>
    <tekst lang="nb">Du kan forhåndsstemme fra 10.08.2019 til og med 08.09.2019. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet.</tekst>
  </info>
  <lenker>
    <lenke>
      <navn lang="nb">Les mer om valget på valg.no</navn>
      <url>https://valg.no</url>
    </lenke>
  </lenker>
</arrangement>