Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  transportlag  >  UserMessage

CollaborationInfo

CollaborationInfo

 • Identifikator
  “http://begrep.difi.no/resources/begrep/sikkerDigitalPost/transportlag/UserMessage/CollaborationInfo.html”:CollaborationInfo
 • Term
  CollaborationInfo
 • Definisjon
  Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
 • Datatype
  complexType
 • Kilde
  ebMS 3.0
 • Kommentar
  PMode.Agreement for sending av post er dokumentert her:

Egenskaper

Identifikator Type Kardinalitet Kommentar
AgreementRef tns:none-empty-string 0..1 Skal være PMode.Agreement. Dersom den ikke er satt brukes standardverdiene fra PMode.Agreement
Service tns:Service 1..1 Verdi i PMode[1].BusinessInfo.Service
Action xsd:token 1..1 PMode[1].BusinessInfo.Action
ConversationId xsd:token 1..1 Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen

Xml eksempel

  <eb:CollaborationInfo>
    <eb:AgreementRef>http://begrep.difi.local/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse</eb:AgreementRef>
    <eb:Service>SDP</eb:Service>
    <eb:Action>FormidleDigitalPost</eb:Action>
    <eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
  </eb:CollaborationInfo>